Jesteś tutaj:

I co dalej?...

Data: 04.09.2023 r., godz. 14.22    658
W Galerii Piwniczka odbył się wernisaż prac Grzegorza Witka. Wystawę można oglądać do końca września.

Dziękujemy artyście za przyjęcia zaproszenia w nasze skromne progi i wszystkim Państwu za obeność na wernisażu w sobotę 2 września. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu z otwarcia wystawy "I co dalej" Grzegorza Witka.


Zachęcamy do przeczytania fragmentu tekstu krytycznego Leny Wicherkiewicz.
"Swoją dziedzinę sztuki, rzeźbę, Grzegorz Witek uprawia bardzo tradycyjnie. Podejmuje klasyczne rzeźbiarskie tematy: portret, przede wszystkim o uogólnionym charakterze, dalej - studium postaci ludzkiej, aż po przedmiot, rzecz. Te tematy rozwija także w formy bardziej sytuacyjnie, tworząc obiekty i instalacje, podkreślając, tak ważną dla rzeźby, relację z przestrzenią. Pozostawanie w domenie rzeźby pozwala twórczo ją rozwijać, poszukiwać nowych rozwiązań formalnych, a przede wszystkim – nowych znaczeń.
Mimo prostoty pod względem tematycznym, sztuka Grzegorza Witka niezwykle zróżnicowana formalnie. Zawdzięcza to przede wszystkim różnorodności wybieranych materiałów, od tych najsurowszych, podstawowych jak drewno czy glina, po tradycyjne rzeźbiarskie marmur i brąz. Poszukuje też nowych, nieklasycznych jak woda, szkło, ołów, silikon, gencjana. Sięga też bezpośrednio do natury włączając do rzeźby element życia w postaci żywych roślin. Jego praktykę rzeźbiarską charakteryzuje czułość wobec materiału, podążanie za nim, ujawnianie z szacunkiem jego natury. Trudno powiedzieć, że artysta konsekwentnie rozwiązuje jeden problem artystyczny, by następnie przechodzi do drugiego. Jest wręcz przeciwnie: praktyka artystyczna Grzegorza Witka to proces rozwijający się nielinearnie, cyklicznie, niczym fala. Pewne wątki powracają raz po raz, z każdym nowym otwarciem - pogłębiane, podejmowane od innej strony: bohater, praca, poznanie człowieka. W nowym materiale, w nowym kontekście, każdą nową realizacją dopowiada kolejny wątek do rozpoczętej wcześniej rozmowy. Pozostawia też przestrzeń na ciszę.
Podobnie jak rzeźbę, także swoje artystyczne posłannictwo rozumie w tradycyjnym sposób. Realizuje je poza tendencjami w sztuce, pozostając niezależnym, autonomicznym. Nie zabiera głosu w sprawach bieżących, ale opowiada się za tym, co ponadczasowe, w każdym momencie najistotniejsze. Opowiada o świecie i relacji z nim człowieka, dotyka spraw uniwersalnych: drogi życia, narodzin, śmierci, uczuć, pracy oraz opowiadać o wartościach – doskonałości, pokorze, poświęceniu. Siebie, artystę, określa jako wędrowca, podróżnika zarówno w przestrzeni realnej, życia, jak i pokonującego wewnętrzną, duchową drogę, doświadczającego, poszukającego. Sednem swojej praktyki uczynił właśnie „wewnętrzną rozmowę”, poszukiwanie swojej prawdy i dawanie jej wyrazu w swojej sztuce. Pozostawanie szczerym."


Wystawę można oglądać w Galerii Piwniczka mieszczącej się w piwnicach Domku Ogrodnika (Radzymin, ul. 11 Listopada 4) od wtorku do niedzieli od 13.00 do 19.00 . Serdecznie zapraszamy!