Jesteś tutaj:

„Biblioteka Twoim miejscem na mapie kultury”

5300
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin przystąpiła do konkursu i otrzymała 116 700 zł na zadanie: „Biblioteka Twoim miejscem na mapie kultury” w ramach Programu BLISKO dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Celem strategicznym zadania było upowszechnienie czytelnictwa poprzez różne formy przekazu literatury tj. spotkania autorskie, spektakle teatralne, wernisaże, warsztaty literackie. Pokazanie biblioteki jako miejsca atrakcyjnego, w którym treść literacka przekazywana jest w różny i ciekawy sposób, nie tylko w formie czytanej. 


W pierwszym roku trwania zadania „Biblioteka Twoim miejscem na mapie kultury” zrealizowano 3 projekty edukacyjno-animacyjne dedykowane mieszkańcom miasta i gminy Radzymin oraz bibliotekarzom z powiatu wołomińskiego.


1. Pierwszy projekt zakładał cykl szkoleń edukacyjnych dla pracowników bibliotek powiatu wołomińskiego. Działania miały na celu podniesienie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego.


W ramach tego cyklu zorganizowano 3 szkolenia stacjonarne i 3 szkolenia on-line:
- „Mapuję otoczenie” - Mapowanie otoczenia jako forma diagnozy publiczności i partnerów instytucji kultury – szkolenie stacjonarne. 
- „Biblioteka dobrze zaprojektowana. Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności jako podstawa dobrego projektu. Źródła danych i techniki badawcze" – szkolenie  stacjonarne. 
- „BIG DATA w pracy bibliotekarza - zbieranie i analizowanie danych o preferencjach użytkowników biblioteki" – szkolenie stacjonarne 
- „Męskie czytanie" – szkolenie on-line. 
- „Od użytkownika do czytelnika. Biblioteka dla obywatela" – szkolenie on-line. 
- „Pokolenie Z w bibliotece" - szkolenie on-line. 


2.  W październiku przeprowadzono konkurs on-line „C. K. Norwid życie i twórczość” dedykowany uczniom kl. VII i VIII w gminie Radzymin. W konkursie wzięło udział 71 uczniów. Wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali nagrody.


3.  Kolejnym działaniem w ramach zadania był cykl „Literackie spotkania”.  W ramach tego cyklu zorganizowano spotkania i warsztaty dla różnych grup wiekowych. Do udziału w spotkaniach zostali zaproszeni: Paweł Beręsewicz, Rafał Witek, Katarzyna Nosowska, Piotr Łącki, Paweł Kopijer, Anita Nogal oraz Ewa Haremska-Beniak.


W drugim roku trwania zadania „Biblioteka Twoim miejscem na mapie kultury” zrealizowano 7 projektów edukacyjno-animacyjnych dedykowanych mieszkańcom miasta i gminy Radzymin. Projekty organizowane były przy współpracy partnerów zadania. Wszystkie wydarzenia poprzedzone były działaniami promocyjnymi i informacyjnymi.


1. „Literackie spotkania” - cykl spotkań autorskich - kontynuacja projektu z I roku zadania. Tym razem do udziału w spotkaniach zostali zaproszeni: Andrzej Grabowski i Łukasz Wierzbicki.


2. „Teatr w przestrzeni miasta" - w ramach tego projektu zorganizowano spektakl plenerowy „EkoOpera” wykonany przez Teatr Pijana Sypialnia. Spektakl przepełniony był muzyką na żywo. Zabrzmiały utwory inspirowane włoskimi pieśniami neapolitańskimi oraz znanymi motywami operowymi. Można było obejrzeć pełne humoru sceny zbiorowe i przejmujące monologi które, sprawiały, że spektakl EkoOpera był przepełniony skrajnymi emocjami. Wydarzenie zorgaznizowano w Parku E. Czartoryskiej w Radzyminie.


3. „Warsztaty pisania kreatywnego" - Celem kursu było przekazanie wiedzy dotyczącej szeroko pojętego tworzenia tekstu. Obejmowało to zarówno hobbystyczną pracę twórczą jak opowiadania czy teksty piosenek, jak i tworzenie treści przeznaczonych na strony internetowe, blogi, media społecznościowe czy do katalogów. Warsztaty przeznaczone były dla osób, które chciały rozpocząć swoją przygodę z pisaniem, lub są na jej początku i chciały zwiększyć efektywność i poprawić warsztat. Warsztaty składały się z trzech spotkań/modułów trwających po trzy-cztery godziny.


4. „Kurs szybkiego czytania" - Był to projekt edukacyjno-animacyjny skierowany do mieszkańców gminy Radzymin oraz pracowników bibliotek powiatu wołomińskiego. Kurs prowadził trener Szybkiego Czytania i Efektownej Nauki Rafał Wieszczycki. Program kursu obejmował 4 spotkania, w ramach których zostały omówione Tajemnice Umysłu oraz techniki pamięciowe i map myśli. Kurs składał się z 4 modułów, podczas których uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób czerpać przyjemność z czytania, jak efektowniej uczyć się, jakie błędy czytelnicze są najczęściej popełniane itp. Odbiorcy poznali również najskuteczniejsze strategie nauki, wskazówki jak wyznaczać cel oraz jak stawiać pytania filtrów percepcyjnych.


5. „Literatura i sztuka na jednej płaszczyźnie" - Projekt edukacyjno-animacyjny składający się z 3 wernisaży wystaw zorganizowanych w ramach współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnych. Wystawy były zorganizowane w budynku „Domku Ogrodnika”, w którym w części podziemnej obiektu mieści się przestrzeń muzealnowystawiennicza.


W ramach projektu zorganizowano następujące wystawy:


- „Pejzaż i podróż w Akwareli" autorstwa wirtuoza tej techniki - Michała Suffczyńskiego.
- „Miodem płynące-manifest międzygatunkowej solidarności”- prof. Stanisława Bracha.
- „Wiersze wieczorne i inne prace" - Waldemara Rudyk.


6. Cykl szkoleń edukacyjnych dla pracowników bibliotek.


W II roku trwania projektu pracownicy biblioteki i bibliotekarze powiatu wołomińskiego dzięki współpracy biblioteki w Radzyminie korzystali z bezpłatnych nagrań webinarium, warsztatów i materiałów przygotowanych i prowadzonych przez NCK oraz „Kursie szybkiego czytania".


7. Konkurs „Najlepsza inicjatywa kulturalna" - w ramach zadania przeprowadzono konkurs dla mieszkańców gminy Radzymin. W konkursie wzięło udział 6 projektów animacyjno-edukacyjnych, z których wyłoniono 3 zwycięzców. 


- „Warsztaty makramy” - projekt składał się z cyklu warsztatów. Przeszkolono 4 grupy po 10 osób. Jeden warsztat składał się z 3 spotkań 4-godzinnych. Podczas warsztatów przekazano uczestnikom podstawy robienia makram – ozdobnego wyplatania przy użyciu sznurków. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w niezbędne materiały. Miejsca organizacji warsztatów: Domek Ogrodnika, Filia Biblioteki w Starych Załubicach, Cegielnia (dzielnica Radzymina) oraz Biblioteka w Radzyminie.


- „Sąsiedzkie dialogi” - cykl spotkań, warsztatów plastycznych z zakresu ceramiki, grafiki, nadruku na tkaninę. Warsztaty plastyczne prowadzili artyści plastycy z Polski i Ukrainy. Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Radzymina. Organizatorem wydarzeń była Otwarta Pracownia Plastyczna. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano wernisaż wystawy, który był finalnym efektem projektu „Sąsiedzkie dialogi”, realizowanym z konkursu „Najlepsza inicjatywa kulturalna".


- „Poznaj Hiszpanię w Radzyminie” - Wydarzenie mające na celu promocję kultury i historii Hiszpanii poprzez muzykę i taniec flamenco, warsztaty kulinarne, spotkania ze znanymi ludźmi związanymi z kulturą hiszpańską.


 


Czas trwania zadania/projektu: 01.09.2021 r. - 15.11.2022 r. 

 


 


 

Film z realizacji zadania „Biblioteka Twoim miejscem na mapie kultury"