Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

2995
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin poszukuje pracownika na stanowisko młodszego bibliotekarza. Praca - 1 etat, umowa na czas określony.
Miejsce pracy:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
(Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży)

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane bibliotekarskie)
- doświadczenie minimum 1 rok na podobnym stanowisku
- dobra znajomość literatury pięknej polskiej i obcej
- obsługa komputera (systemu bibliotecznego i pakietu office)
- dobre kontakty interpersonalne (praca w zespole)

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z dziećmi
- systematyczność i solidność
- przyjazne nastawienie do świata i chęć do pracy w instytucji kultury

Do obowiązków należeć będzie:
- obsługa czytelników
- prowadzenie Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży
- prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem dziecięcym (lekcje biblioteczne,  
  spotkania autorskie, warsztaty twórcze,  itp.)

Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Bibliotece
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
"Nabór na wolne stanowisko BIBLIOTEKARZA
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin”
lub przesłać na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
ul. Konstytucji 3 Maja 15
05-250 Radzymin

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Radzymin. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

UWAGA: Nabór ciągły. Aż do zgłoszenia się kandydata spełniającego powyższe wymogi.