Jesteś tutaj:

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin

395
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Czytelników i Klientów Biblioteki jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą przy ulicy Konstytucji 3 Maja 15, 05-250 Radzymin, (nr tel/fax: 22 786-50-24, adres e-mail: alaskowski@radzymin.pl).
2. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 786-50-24 lub adresem e-mail: rodo@bibliotekaradzymin.pl
3.  W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin przetwarzane są dane osobowe w celu:
    1)    umożliwienia czytelnikom z korzystania z zasobów biblioteki,
    2)    prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży,
    3)    prowadzenia Dyskusyjnego Klubu Książki,
    4)    prowadzenia Radzymińskiej Orkiestry Dętej,
    5)    prowadzenia Radzymińskiego Uniwersytetu Otwartego,
    6)    prowadzenia usług bezpłatnych i odpłatnych,
    7)    prowadzenia staży,
    8)    realizacji uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny oraz Radzymińskiej Karty Mieszkańca,
    9)    prowadzenia rozliczeń ze zleceniobiorcami,
    10)    prowadzenia rekrutacji pracowników.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i tylko na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radzymin Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
    1)    dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
    2)    sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
    3)    ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin